Sık Sorulan Sorular

Evet.

Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı, Danışmanı veya Yardımcısı olduğu Kulübün YÖNETİM KURULUNA hitaben istifa dilekçesi yazar ve kulübün yönetim kuruluna iletir. Dilekçede, istifa nedeni, güncel tarih ve ıslak imza bulunmalıdır.

Kulüp Yönetim Kurulu toplanarak istifa dilekçesini değerlendirir, talebin uygun görüldüğü ve yerine hangi öğretim üyesinin Danışman veya Danışman Yardımcısı olarak görevlendirildiği karara bağlanarak Karar Defterine açık olarak yazılır. Karar Defterinde bulunan sayfada, güncel tarih, karar sayısı ve toplantının başlığı bulunmalıdır. Alınan karara Yeni Kulüp Danışmanı ve Yönetim Kurulu Asil Üyeleri imza atar. Kararda herhangi bir yedek üye veya üye veya denetim kurulu üyeleri imza atamaz.

Son olarak, Gerekli Formlar sayfasından indirebileceğiniz Danışman/Danışman Yardımcısı kabul formu doldurulup (Danışman veya Yardımcısına ait güncel Cep Telefonu ve güncel e-mail adresi bildirilmesi zorunludur.) ilgili Danışman veya Danışman Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra, tüm belgeler Fakülteniz üzerinden Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Fakülteniz üzerinden Başkanlığımıza göndereceğiniz evraklar;

* Danışman veya Yardımcısına ait istifa dilekçesi

* İstifanın kabul edildiğine ve yeni görevlendirilen Danışman veya Danışman Yardımcısı bilgilerine ilişkin Karar Defteri Örneği

* Danışman/Danışman Yardımcısı Kabul Formu

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma, güncellenme ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır. 

Öğrenci kulüpleri; kuruluş, güncelleme, etkinlik ve diğer işleyiş süreçlerinde Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösterir.

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Faaliyetlerine devam etmek isteyen Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin her yıl 15 Mayıs gününe kadar güncelleme evraklarını kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime teslim ederler. Akademik birimler tarafından güncelleme evrakları üstyazı ile Rektörlük makamına gönderilir. 

Üniversitemizde Ekim ayında akademik yıl içerisinde öğrenci kulübü kuruluş başvurusu yapılabilir. Kuruluş evrakları 15 Ekim tarihine kadar kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime iletilir. Tüm başvurular akademik birimler tarafından üstyazı ile Rektörlük makamına iletilir. Başvuru İşlemleri İçin Tıklayınız.


Bu sayfa Departments of Health, Culture and Sports tarafından en son 10.01.2019 14:01:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM