Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler. Diğer koşullara (madde 8) bakmak için tıklayınız.

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

2017 yılında aylık en fazla 399,30 TL ücret alabilirsiniz.

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini birim yöneticilerince belirlenir.

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde öğrenci çalıştırılmaz.

Hayır çalışamazsınız. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. Bakınız 2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin k bendi.

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

SGK'dan yetim maaşı alan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri öğrencilerine iş imkânları sunarken araştırma geliştirme merkezlerinde iş imkânları sağlamaktadır.

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda dönem ortasında (Şubat ayı) ve yaz döneminde (temmuz ayı) yapılmaktadır. Bu dönemler haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

http://sks.marmara.edu.tr adresinde yer alan Kısmi zamanlı öğrenci bölümünde iş ilanları yayınlanmaktadır. Her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere iş ilanında belirtilen tarihler aralığında ilgili birimlere iş başvuru formu ile başvuru yapabilirsiniz.

Hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

Akademik ve İdari birimlerde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu yapmaktadır.

1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

2) Yeni tarihli öğrenci belgesi (öğrenci işlerinden alınmış olacaktır),

3) 1 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),

4) Banka hesap numarası, (Yapı ve Kredi Bankası Çemenzar Şubesinden)

5) E-devlet web sitesinden SPAS Müstehaklık Belgesi Çıktısı, (e-devlet kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme girip sol üstteki arama butonuna SPAS yazıdığınızda gelecektir)

6) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Daire Başkanlığımız tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır)

7) Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacaktır)

Önceki ayın 15 i ile içinde bulunulan ayın 14. günü arasını bir ay olarak kabul edilmektedir. Bu döneme ait 1 aylık maaşınız en geç ayın 30 ine kadar banka hesabınıza yatırılmaktadır.

Üniversitemizde daha önce çalışmış olan öğrencilerimiz tekrar çalışmak için yeniden ilanlarda yer işlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sigorta primi olarak sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlar yeşil pasaportlarını kaybetmezler.

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.


Bu sayfa Departments of Health, Culture and Sports tarafından en son 27.09.2013 03:55:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM