Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Kulüpleri Güncelleme İşlemleri

Öğrenci Kulüpleri, güncelleme işlemlerini Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’nin 13. Maddesi gereği her yıl 15 Mayıs gününe kadar yapıp kulüp danışmanının bulunduğu akademik birime teslim etmek zorundadır.

Güncelleme işlemlerinde doldurulacak evraklarda hataya mahal verilmemesi amacıyla aşağıda yer alan “Kulüp Güncelleme Evrakları Doldurma Esasları” hazırlanmıştır.

Evraklarını zamanında teslim etmeyen, eksik/hatalı belgeler bulunan kulüplerin güncelleme işlemleri için ek süre verilmeyecek ve güncelleme işlemleri yapılmayacaktır.

Güncelleme işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yapılabilmesi için “Kulüp Güncelleme Evrakları Doldurma Esasları"'nda belirtilen hususlara uyularak evrakların doldurulması gerekmektedir.

Kulüp Güncelleme Evrakları Doldurma Esasları

Kulüp Güncellemesi İçin Gerekli Olan Belgeler

Bu sayfa Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından en son 27.04.2018 11:24:43 tarihinde güncellenmiştir.