Departments of Health, Culture and Sports

Departments of Health, Culture and Sports

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır.  Kulüpler faaliyet alanlarına göre A tipi ve B tipi olmak üzere iki türde kurulabilirler.  A tipi kulüpler bölüm kulüpleri, B tipi kulüpler ise üniversite genelinde faaliyet gösteren  kulüplerdir.

Öğrenci kulüpleri; kuruluş, güncelleme, etkinlik ve diğer işleyiş süreçlerinde Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösterir.

Üniversitemizde öğrenci kulübü kurma ve öğrenci kulüplerimize üye olma hakkı sadece üniversitemiz öğrencilerine aittir.

 

 

Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi